מדרגות מס הרכישה משתנות מעסקה לעסקה. מס רכישה מתעדכן אחת לשנה.

מס רכישה לשנת 2019 בתוקף  מ 16.1.2019 עד  15.1.2020

ברכישת דירה יש לשלם מס רכישה, המס משתנה בהתאם למחיר הדירה,

במיוחד אם הדירה הינה דירה יחידה או דירה נוספת של הקונה.

 

מדרגות מס רכישה לשנת 2019 לדירה ראשונה:

– על חלק השווי שבין 0 ₪ - 1,696,750 ₪: לא ישולם מס

– על חלק השווי שבין 1,696,750  ₪ – 2,012,560 ₪ – 3.5%

– על חלק השווי שבין 2,012,560 ₪ – 5,192,150 ₪– 5%

– על חלק השווי שבין 5,192,150  ₪ – 17,307,170 ₪ – 8%

– על חלק השווי שמעל 17,307,170 ₪ – 10%

 

מדרגות מס רכישה לשנת 2019 לדירה נוספת:

– על חלק השווי שבין 0 ₪ עד 5,194,225 ₪: 8%

– על חלק השווי מעל 5,194,225  ₪: 10%

 

מדרגות מס רכישה לשנת 2019 – לעולה

רוכש המוגדר כ"עולה" יכול לדרוש הקלה במס רכישה בעת רכישת בית מגורים או עסק וזאת לתקופה

המתחילה בשנה לפני עלייתו לישראל ומסתיימת לאחר 7 שנים שלאחר עלייתו, לפי השיעורים שלהלן:

– על חלק השווי שבין 0 ₪ - 1,788,285 ₪: 0.5% - 8,941 ₪

– על חלק השווי העולה על 1,788,285 ₪: 5%

 

 

דוגמאות למס רכישה:

הבדל תשלום מס רכישה בין רכישת דירה יחידה לבין דירה רכישת דירה נוספת בשווי של 3,000,000 ₪:

על הסכום שבין 1,696,750  ₪ – 2,012,560 ₪ ישלום מס בגובה : 3.5% 11,053.35 ₪ 

על הסכום שבין 2,012,560 ₪ – 3,000,000 ₪ ישלום מס בגובה : 5% 49,372 

סה"כ מס רכישה לדירה יחידה בשווי 3,000,000 ₪ עד ה-15 בינואר 2020: 60,425.35 ₪

( 3.5% + 5% לפי החלק היחסי 11,053.35 ₪ + 49,372 ₪ בהתאמה ) מכיוון שסכום הקנייה לא עבר

את סכום 5,192,150 אין מדרגת מס של 8% על החלק היחסי. 

סה"כ מס רכישה לדירה נוספת בשווי 3,000,000 ₪ עד ה-15 בינואר 2020:  240,000 ₪

( 8% על כל סכום עלות הדירה )

- תשלום מס רכישה על דירה יחידה של עולה בעלות של 2,000,000 ₪ ישלום מס בגובה של 19,527 ₪ ( 8,941 ₪ + 10,586 ₪ ) 

  0.5% 5% החלק היחסי בהתאמה

שיעור מס הרכישה על נכסים אחרים – שאינם דירת מגורים.

                                                                                                                                   

החל מיום ה-1 באוגוסט 2013 מס הרכישה על נכסים שאינם דירת מגורים – כגון חנות, מגרש, בניין וכו',

וכן הקצאת מניות באיגוד מקרקעין עלה מ-5% ל-6%. לעניין זה קיימת הקלה בחוק לקבלת החזר של 1/6

ממס הרכישה שישולם (1% ממחיר הרכישה), בהתקיים התנאים הבאים:

1. מס הרכישה לא נתבע בניכוי כהוצאה במס הכנסה.

2. הרכישה היא של זכות במקרקעין שעל פי תב"ע ניתן לבנות עליה דירה אחת לפחות    
    המיועדת לשימוש למגורים.

3. תוך 24 חודשים מיום הרכישה התקבל ההיתר

האם ניתן להפחית או לקבל הקלה במס הרכישה ברכישת "דירה נוספת"/ דירה שנייה ?

החוק מאפשר "להקפיא" את מס הרכישה עבור "דירה נוספת" ולשלם כאילו הייתה דירה יחידה,

אם בעל הזכויות בדירה ימכור את הדירה הראשונה (יחידה) שבבעלותו בתוך שנתיים מיום רכישת הדירה הנוספת,

ותיוותר בבעלותו דירה אחת ויחידה. במקרה כזה תחושב הרכישה כאילו רכש דירה יחידה.

היה ולא ימכור את דירתו הנוספת בתוך שנתיים יישא סכום המס ריבית והצמדה.

הקלות בתשלום מס הרכישה

בהתאם לחוק, קיימות הקלות והנחות לנכים, נפגעי פעולות איבה, עולים וכד', וטרם רכישת דירה, יש להיוועץ בעורך דין מקרקעין.

*ממליצים להעזר בבעל מקצוע בטרם רכישת דירה.

*שימוש במידע המובא כאן על אחריות המשתמש בלבד ט.ל.ח

חי נדלן לוגו חדש צבע אינדיגו ללא רקע_edi

מס רכישה מעודכן לשנת 2019